Historie

 

 

GEMEENSCHAPSHUIS ‘KIEVITSLAAR’

Beknopte geschiedenis

 

Officiële opening

De officiële opening van gemeenschapshuis ‘Kievitslaar’ was op zaterdag 3 mei 1975 door wethouder John van Graafeiland, toen zelf inwoner van Effen, in aanwezigheid van bestuursafgevaardigden van de Effense verenigingen en groeperingen. 

De wethouder onthulde een plaquette aan de achterwand, een kievit in brons, ontworpen en vervaardigd door een inwoner van Effen: Willem van Dongen. John van Graafeiland werd bij de onthulling geassisteerd door Carla van de Wijngaart, die de naam had bedacht. In de volksmond heet de plaats waar het gemeenschapshuis staat: de Kievit. Op advies van heemkundige Karel Leenders is toen voor ‘Kievitslaar’ gekozen.  Een ‘laar’ is een open plek in een bos, en daar moet zo’n open plek geweest zijn. Het kerkkoor zorgde voor de muzikale omlijsting.

 

De loods

Voordat het gebouw gemeenschapshuis werd, was er de Effense veiling ondergebracht. Waar nu de ramen zijn, reden de karren naar binnen.  Toen de ‘Verzend’, zoals de loods genoemd werd, in onbruik raakte, kwamen de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) op de gedachte om er een gemeenschapsruimte van te maken. Tuinbouwvereniging ‘Sint Jozef’, die eigenaresse van de veiling was, stemde in met het plan. Er kwam een stichtingsbestuur dat erin slaagde om van het gebouw een gemeenschapshuis te maken, naar een ontwerp van de Effense architect Guust Heydens. Dankzij de hulp van eigen vakmensen kon met een beperkt budget de verbouwing plaatsvinden. Op de bovenverdieping is enkele jaren later een vergaderkamer ingericht, die lange tijd dienst heeft gedaan als bestuurskamer. Sinds de kleine zaal aan de voorzijde werd aangebouwd, is de bovenverdieping in gebruik als opslagruimte. De stichting beheert ook het sportveld achter de Kievitslaar, dat voor allerlei activiteiten gebruikt kan worden.

 

Beheer en exploitatie

De eerste beheerder was Kees Kanters, de caféhouder van ‘De Halte’, dat door brand volledig verwoest werd. Kees Kanters werd opgevolgd door Cor Bastiaanssen die samen met haar man Toon ongeveer 14 jaar het gemeenschapshuis beheerde. Vanaf 1995 heeft Marjo Jacobs als eerste zelfstandige exploitant samen met haar man Cees ervoor gezorgd dat ‘De Kievitslaar’ floreerde.

 

Bestuur

Het bestuur heeft in de loop der jaren diverse wijzigingen ondergaan. Maximaal bestaat het bestuur uit zeven leden, die vier tot zes keer per jaar vergaderen. Een keer in de twee jaar is er een gebruikersvergadering.

 

De kleine zaal

In het voorjaar van 1998 voltooide aannemer Frans Balemans de bouw van de kleine zaal, die op 19 september 1998 officieel door burgemeester Rutten in gebruik werd genomen. De burgemeester en zijn echtgenote onthulden een kunstwerk van Wil van Opstal: ‘Effen Anno 1998’. Zij schonk Kievitslaar tevens een ornament voor de nieuwe zaal: ‘Onder de sterrenhemel’. Eerste voorzitter van de Stichting, Dirk Rijkenbarg sprak de feestrede uit.

 

Rotonde

In 2009 werd de Effense rotonde gerealiseerd.  Aan de gemeente werd een deel van het voorplein verkocht en kreeg het gemeenschapshuis een grote parkeerplaats achter het gebouw. Om de financiële positie van de Stichting te verstevigen is een gedeelte van het sportveld verkocht.

 

Uniek

Uniek voor het gemeenschapshuis is het feit dat het functioneert zonder steun van de gemeente. Samen met de school en de kerk vormt de Kievitslaar een belangrijke verbindende factor die onderdak biedt aan de Effense verenigingen en clubs. Ook belangstellenden van buiten Effen kunnen gebruik maken van de accommodatie.

                       

Jubilea

Het 25-jarig bestaan van het gemeenschapshuis werd gevierd op zaterdag 6 mei 2000. In 2025 hopen we het 50-jarig jubileum met de hele gemeenschap te vieren.

 

Met dank aan Piet Rasenberg en Marielle van der Meulen